Granular Open 2016

Granular Open 2016 ระดับการแข่งขัน Master 3 จัดโดยสโมสรแบดมินตันแกรนนูลาร์ ร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 19-24 มกราคม 2559 ณ สนามแบดมินตันแกรนนูลาร์ ซ.สวนผัก 50 การแข่งขันแบ่งออกเป็น รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี และรุ่นทั่วไป ปิดรับสมัครเข้าแข่งขันวันที่ 3 มกราคม 2559

Additional information