การแข่งขันแบดมินตัน Bangkok Tournament 2016

การแข่งขันแบดมินตัน Bangkok Tournament 2016 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2559 ณ ณ อาคารกฬีาเวสน์ 1 และอาคารกฬีาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ป่นุ) ดินแดง เปิดรับสมัครในรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ถึง 18 ปี รุ่นทั่วไป รุ่นอาวุโส และรุ่นมวลชน ปิดรับสมุครในวันที่ 30 กันยายน 2559 ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันทางออนไลน์ได้ที่ http://intra.badmintonthai.or.th และจะทำการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ

Additional information