การอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ฝึกสอนแบดมินตันขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 35 วันที่ 6-9 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นายกร ทัพพะรังสี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

Additional information